Thông báo nghỉ học từ ngày 23/3/2020

Căn cứ Công văn số 715/SGDĐT-VP ngày 22/3/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều thông báo đến toàn thể học viên nghỉ học từ ngày 23/3/2020 đến khi có thông báo mới

Trong thời gian nghỉ, học viên các lớp chấp hành nghiêm chỉnh các buổi học, giờ ôn tập trực tuyến do giáo viên Trung tâm tổ chức.

Trân trọng!

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều