Thông báo nghỉ học (lần 3)

Thực hiện Công văn số 376/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ninh Kiều thông báo Học viên trung tâm nghỉ học theo Công văn 376/SGDĐT-CTTT ngày 15/02/2020.

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều