Đăng ký học NH 2018-2019

Thông báo về thời gian đăng ký học năm học 2018-2019

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký nhập học năm học 2018-2019:

Đối với học sinh từ lớp 9 lên lớp 10; học viên lớp 10, 11 đăng ký học lại, lớp 10 đăng ký học lên lớp từ 23/7/2018 đến hết ngày 17/8/2018.

Đối với học viên lớp 12 đăng ký học lại, lớp 11 đăng ký lên lớp từ ngày 23/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018.

Nộp hồ sơ và đăng ký trong giờ hành chính tại phòng hành chính (lầu 2). Liên hệ: 02923 821106

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều