Tập trung học viên năm học 2020-2021

Học viên các khối 10, 11, 12 tập trung tại phòng lớp vào 7 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2020 (các lớp buổi sáng), 18 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2020 (các lớp buổi tối)

Học viên xem danh sách lớp và thời khóa biểu từ ngày 27 tháng 8 năm 2020. Tập trung tại phòng lớp ngày 01 tháng 9 năm 2020 để ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sinh hoạt nội quy. Nghỉ  lễ ngày 02 tháng 9; thực học từ ngày 03 tháng 9 năm 2020 theo thời khóa biểu.

Học viên đến lớp cần chuẩn bị sách giáo khoa, tập, viết, không nhuộm tóc màu, mặc đúng đồng phục trung tâm.

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều