Danh sách học viên đăng ký trực tuyến năm học 2021-2022

Trung tâm xin thông báo danh sách học viên đã đăng ký trực tuyến (cập nhật đến 17h00 ngày 11/9/2021)

Danh sách đã đăng ký lớp 10: DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 10.pdf

Danh sách đã đăng ký lớp 11: DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 11.pdf

Danh sách đã đăng ký lớp 12: DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 12.pdf

Học viên đã có tên trong danh sách trên, GV chủ nhiệm sẽ liên hệ và mời vào nhóm học trực tuyến, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

Học viên đã đăng ký sau ngày 11/9/2021 vui lòng theo dõi các thông báo sau.

Học viên có nhu cầu học tập tại Trung tâm vui lòng đăng ký trực tuyến đến hết ngày 15/9/2021. 

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều