33.A13 KH-84.signed


KẾ HOẠCH 
thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2021của Thành ủy Cần Thơ  “về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2030”

 

Tác giả: Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều