Tập huấn Đoàn viên và sinh hoạt đầu năm học

Sinh hoạt đầu năm và tập huấn cán bộ Đoàn ngày 25-26/8/2018

Ngày 25-26/8/2018, các Đoàn viên trung tâm đã hoàn thành lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối trường học với nội dung các công tác quản lý đoàn vụ, phát triển Đoàn viên, triển khai chương trình rèn luyện Đoàn viên, cách tổ chức Đại hội chi Đoàn, Đại hội Đoàn trường,... Với số lượng tham dự 8/10 Đoàn viên trên danh sách cử đi tập huấn!

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều